TTIP: Reguleringssamarbejde - en trussel mod demokratiet

En kort video om en værktøjskasse for lobbyister

Videoen om ”reguleringssamarbejde” under TTIP er produceret af SumOfUs, Corporate Europe Observatory, LobbyControl, Seattle-to-Brussels Network og Campact.

Vi vender os kraftigt mod ”reguleringssamarbejde” under TTIP, som repræsenterer en fare for demokratiet, og som sætter store virksomheders interesser over forbrugerne, lønmodtagerne og miljøet.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Get our monthly newsletter

Follow us on social media