Translations

The main language on this website is English, but some of the content has been translated. To find translated content, pick the desired language in the choice box below.
Story
Denne korte video om "reguleringssamarbejde" under TTIP, forklarer hvorfor det repræsenterer en trussel mod demokratiet.
Static page

Baggrunden:

EUs svar på finanskrisen og den eskalerende eurokrise har gjort den nyliberalistiske dominans i EU mere klart end nogensinde før. Besat af tanken om at opnå budgetdisciplin, har beslutningstagerne i EU gennemtvunget omfattende nedskæringer, privatiseret offentlige ydelser og skåret i velfærdsydelser. Erhvervslivets lobbygrupper i Bruxelles ser nu gamle drømme blive til virkelighed fra den ene dag til den anden, mens millioner af menneskers levestandard bliver forringet og adskillige landes økonomi går i stå.

Help us stay independent

We are a small team that works fully independently of funding from the EU, governments, political parties and corporations. Every single donation helps us fight the hold of Big Business over the EU.

Donate

Get our monthly newsletter

Follow us on social media

Lobby Planet 2017 banner