Translations

The main language on this website is English, but some of the content has been translated. To find translated content, pick the desired language in the choice box below.
Story

The EU institutions are currently negotiating new single market rules that could have a severe and distinctly negative impact on decision-making in parliaments, regional assemblies and city councils across Europe. Read Corporate Europe Observatory's Questions & Answers on the proposal to give the Commission new powers to annul local decisions.

Story
Denne korte video om "reguleringssamarbejde" under TTIP, forklarer hvorfor det repræsenterer en trussel mod demokratiet.
Static page

Baggrunden:

EUs svar på finanskrisen og den eskalerende eurokrise har gjort den nyliberalistiske dominans i EU mere klart end nogensinde før. Besat af tanken om at opnå budgetdisciplin, har beslutningstagerne i EU gennemtvunget omfattende nedskæringer, privatiseret offentlige ydelser og skåret i velfærdsydelser. Erhvervslivets lobbygrupper i Bruxelles ser nu gamle drømme blive til virkelighed fra den ene dag til den anden, mens millioner af menneskers levestandard bliver forringet og adskillige landes økonomi går i stå.

Stop ISDS campaign 2019

Get our monthly newsletter

Follow us on social media

Lobby Planet 2017 banner